Skip to main content

Vlotter samenwerken met uw onderaannemers en partners.

Het partnerportaal van eTrans

Binnen eTrans kan een partner portaal opgezet worden. Dit portaal heeft als functie om de facturatie van de door uw onderaannemers uitgevoerde orders te begeleiden.

Het portaal wordt geconfigureerd in de stijl van uw onderneming.

Het standaardproces verloopt als volgt:

  • Stap 1: U groepeert de uitgevoerde transportopdrachten op één referentie zodat deze klaar staan voor controle door de onderaannemer.
  • Stap 2: De onderaannemer logt in op het partnerportaal en controleert of de prijzen/kosten juist berekend of ingegeven zijn.
  • Stap 3: Bij discussie kan de onderaannemer via het portaal een aanvraag indienen voor nazicht of aanpassing.
  • Stap 4: Bij discussie kunt u de nodige aanpassingen doorvoeren op het order zodat de juiste prijzen geregistreerd staan.
  • Stap 5: Indien alles goedgekeurd is door de onderaannemer kan hij zijn factuur opmaken met uw referentie en deze ook via het portaal uploaden of versturen.

Beide partijen genieten van een snel en efficiënte opvolging van de uitgevoerde opdrachten. U verliest geen extra tijd meer om inkomende facturen te ontrafelen en te vergelijken met de uitgevoerde orders.

Interesse? Vraag meer informatie aan via uw commercieel contact!