Skip to main content

‘De integratie van het eTrans TMS systeem van Eurotracs tilde onze interne processen naar een gestroomlijnd niveau: werken vanuit een overkoepelend systeem levert ons tijdswinst en zekerheid op. Dat onze IT afdeling zich nu nog meer kan focussen op klantgerichte oplossingen, komt onze service sterk ten goede.’

Zo Peter Gheeraert, co-owner van Transport Gheeraert

Eurotracs als eerste keuze uit benchmark

30.000m² magazijnruimte, een wagenpark van 105 voertuigen en 276 opleggers en aanhangwagens. Dat is Transport Gheeraert in cijfers. Het transportbedrijf telt 8 vestigingen in België, van waaruit het team klanten uit heel uiteenlopende sectoren bedient via distributie, groupage en warehousing. Een ruime waaier aan activiteiten en processen dus…

‘In 2022 realiseerden we een omzetcijfer van €35 miljoen. Dit deden we met een 200-tal eigen medewerkers, aangevuld met een 100-tal onderaannemers en partners. In 2021 zetten we onze IT-requirements op een rijtje, wat ons tot een samenwerking met Eurotracs leidde.’

Vanuit het strategische IT-plan werd een score gegeven aan verschillende facetten waaraan een TMS-systeem dient te voldoen voor een bedrijf dat actief is in distributie/groupage, (tank)containervervoer en conventioneel vervoer zoals just-in-time toelevering aan productieprocessen. Werken in de cloud kwam buiten kijf te staan, in combinatie met onderstaande criteria:

  • een grafisch en geautomatiseerd planbord
  • een koppelbare rittenplanning
  • alerting naar klanten
  • automatisatie naar onderaannemers toe
  • vlot en uniform documentbeheer
  • automatische facturatie

‘Dat we net een overname achter de rug hadden van een 60-tal wagens die nog op papier gepland werden, zonder enige vorm van tracking en tracing, deed ons wat sneller schakelen. Uit de scoring kwam Eurotracs naar boven. We kenden hen reeds een tweetal jaar en besloten nu effectief met hen in zee te gaan voor een TMS oplossing in de cloud,’ bevestigt Peter Gheeraert.

Stapsgewijze TMS integratie met klare kijk op toekomst

Vanaf dag één werd het project opgevolgd door Sven Claessens, mede-eigenaar van Eurotracs. ‘ We gingen stapsgewijs aan de slag. Het team van Transport Gheeraert had heel goed nagedacht over het gewenste eindresultaat. Dat maakte het heel aangenaam werken, met een klare kijk op wat noodzakelijk is en op de nice-to-have’s.’

Het doel werd duidelijk gedefinieerd, anderzijds wandelden beide bedrijven samen ook een realistisch pad, met de nodige tussenfasen en evaluaties. Zo werd initieel een basisversie van het TMS systeem geïnstalleerd en uitgetest. In een volgende fase werd overgegaan tot de implementatie binnen bepaalde divisies, om het cloud platform na testing volledig te migreren over alle depots met als laatste de hoofdzetel te Loppem.

Transport Gheeraert zag de goede fit met zijn nieuwe TMS-partner bevestigd. ‘Eurotracs is een jong, technologisch bedrijf met een vlakke structuur en duidelijke visie. Dat de zaakvoerders zelf actief in het project betrokken waren, was een grote plus ten opzichte van andere spelers in de benchmark. Hun down-to-earth stijl bevalt ons en sluit perfect aan bij onze manier van werken,’ vervolgt Peter Gheeraert.

Van elektriciteits- en watermeters tot het wassen en retourneren van werkkledij

De overstap van een in-house uitgewerkt platform naar de eTrans TMS oplossing van Eurotracs leverde Transport Gheeraert merkelijke tijdswinst op. Werken vanuit eenzelfde systeem staat synoniem voor samenwerken vanuit eenzelfde, identiek proces wat facturatie, communicatie en planning naar een hoger niveau tilt.

‘Dankzij het TMS systeem hebben we bovendien meer zekerheid over onze facturatie. In een competitieve markt als transport is het belangrijk alle prestaties te factureren. Voordien werden europaletten of wachturen soms uit het oog verloren, nu is dit niet langer het geval. Ook de automatische koppeling van de rittenplanning bezorgt ons team heel wat tijdswinst.’

De sterkte van Gheeraert zit hem onder andere in zijn klantspecifieke IT-oplossingen. Door de interne flows en samenwerking met onderaannemers af te stemmen op het eTrans TMS, krijgt de eigen IT-afdeling nog meer tijd en ruimte om klanten op maat te gaan ondersteunen. Gheeraert transporteert namelijk niet zomaar goederen, ze zijn betrokken in de hele logistieke keten van bepaalde klanten.

‘En we gaan dagelijks voor die excellente klantenbeleving en optimalisaties. Systemen om transporten te bestellen en op te volgen, rapportering via data warehousing,… Een heel specifiek voorbeeld is het hele proces om elektriciteits- en watermeters vanuit onze depots te verdelen of logistieke flows om werkkledij te wassen en te retourneren. Dat vraagt wat logistiek denk- en uittekenwerk van onze programmeurs, ook daar ligt onze meerwaarde en die kunnen we dankzij Eurotracs nu nog meer gaan uitspelen.’

Uw logistieke processen stroomlijnen met een TMS systeem?

Vraag hier uw kennismakingsgesprek aan!