Skip to main content

Exporteer uw planning naar Excel

Heeft u ook behoefte om uw planningsoverzicht steeds bij u te hebben, voor gebruik op uw smartphone of tablet.  Of wenst u deze af te drukken, zodat bij contact u een beeld heeft op de uitvoering van uw orders?

Uw planning in Excel vanaf het planbord:

Wanneer u gebruik maakt van het grafisch planbord, zowel order based planning als trip based planning, kan u een export van het overzicht in excel bekomen.  Dit enkel voor de planning waarbij u het overzicht van de bestuurders heeft geseleteerd. De reden hiervoor is dat wij u een tool wensen aan te bieden, die uw planner van wacht de mogelijkheid biedt de planning snel te raadplegen, en dit op die momenten dat u gecontacteerd wordt door een bestuurder.

Automatisch wordt een Excel gegenereerd die u op elke device kan gebruiken of doorsturen.