Skip to main content
Den Hartogh Logistics

EuroTracs implementeert het eConnect platform bij Den Hartogh Logistics.

Den Hartogh Logistics is een toonaangevende logistieke dienstverlener voor de (petro)chemisch industrie. Het internatioanaal opererende bedrijf maakte de laatste twee decennia een sterke groei door en is actief in 24 landen met 43 locaties / kantoren. Met de eConnect configuratie wenst Den Hartogh Logistics een verbetering van de dienstverlening naar klanten en Supply Chain Visibility te realiseren. Met eConnect wordt concreet gemonitored welke verzendingen potentieel gevaar lopen om bepaalde tijden niet te halen. Zo worden pro-actief de nodige corrigerende maatregelen genomen en klanten steeds de beste service geboden.

EuroTracs is er trots op om deel te mogen uitmaken van dit project om ook Den Hartogh Logistics te helpen bij het verder verbeteren van de bedrijfsprocessen.