eConnect Control Tower en Order Sharing
Control Tower Automatische Order Monitoring

Monitoring van opdrachten met de eConnect Control Tower.

Met behulp van real-time informatie, afkomstig uit het voertuig, interpreteert eConnect Order Execution Monitoring de status van een zending volledig automatisch een geeft u steeds zonder interactie van een gebruiker een status over het verloop van alle transportopdrachten.

De live-verslaggeving over de diverse ritten en bijhorende rapporten, maken het u als beslisser mogelijk om onmiddellijk actie te ondernemen wanneer iets verkeerd loopt.  Door snelle reactie kan u steeds last-minute wijzigingen doorvoeren en toekomstige identieke zendingen onmiddellijk bijsturen.

Door middel van ‘management by exception’ kan u zich concentreren op bewegingen die dreigen verkeerd te lopen en bijsturen tot aan de last-mile.

Het eConnect platform is het snelst groeiende platform voor samenwerking en monitoring van processen – op een standaard en uniforme manier – in Europa.  Houd met eConnect volledige controle bij de uitvoering van up opdrachten en blijf real-time up-to-date wanneer er iets verkeerd gaat, zelfs voor opdrachten die u ook uitbesteedt aan een onderaannemer.

Through ‘management by exception’, you can focus on transports that might go wrong and make adjustments up to the very last mile.

Beheer van uw logistieke opdrachten, automatische monitoring of aankomsttijden (ETA), beheer van de bezetting van laad- of losplaatsen… Dit zijn maar enkele voorbeelden van de mogelijkheden die eConnect u biedt.

Enkele voordelen

  • Automatische berekening van routes gebaseerd op de uitvoeringstijden met gebruik van geofences
  • Real-time evaluatie van ETA en ETD, al dan niet rekening houdende met verkeersinformatie
  • Controle van de bezettingsgraad van laad- of losplaatsen
  • Vooruitzichten op aankomsttijden met verkeersinformatie

Real-time opvolging vanuit uw eigen backoffice software, of als dienst naar uw klant!

Het eConnect platform, die zowel functionaliteit biedt voor het multi-level delen van orders, als het telematica onafhankelijk monitoren van uw shipments biedt graag bijkomende functionaliteit om de integratie of het extern monitoren van deze opdrachten nog éénvoudiger te maken.

Ons platform zorgt er vandaag voor dat u alle events die door en voor een shipment getriggerd worden kan integreren in uw eigen backoffice applicaties, of heel overzichtelijk en gedetailleerd via de eConnect portal kan consulteren.

Maar, integratie is meestal een tijdsintensieve job of uw klant vraagt ook om op éénvoudige wijze de ladingen die u voor hem behandelt éénvoudig te kunnen opvolgen.

Dit kan met eConnect! Voor elke shipment die u met onze control tower opvolgt, kan u éénvoudig onze schermen integreren of delen met uw klant of een andere partij die bij het shipment is betrokken.

Op die manier was integratie nooit zo éénvoudig, en biedt u ook op éénvoudige manier een grote meerwaarde naar uw logistieke partners of klanten.

Automatische Voertuig Toekenning (AVA)

eConnect Order Execution Monitoring zorgt ervoor dat de betrokken partijen binnen de logistieke keten gealarmeerd worden bij problemen tijdens de uitvoering van transportopdrachten.

Hierbij worden steeds de betrokken voertuigen in real-time gemonitord. Binnen het eConnect platform kunnen de voertuigen éénvoudig toegekend worden aan de transportopdrachten die ze dienen uit te voeren.

Daar het eConnect platform voor veel bedrijven een belangrijke ‘management by exception‘ tool is, die zorgt voor betere sturing van de logistieke flows, en een leerplatform is om toekomstige logistieke bewegingen te optimaliseren, is het belangrijk dat alle vervoersopdrachten worden gemonitord. Dit vraagt dat voor iedere opdracht ook het uitvoerend voertuig gekend is.

Vandaag zorgt de nieuwe functionaliteit van eConnect ervoor dat voor transportopdrachten, waarbij geen voertuig gekoppeld is, ook monitoring mogelijk is.  Het platform maakt hiervoor gebruik van het AVA (Automatic Vehicle Assignment) alogrithme, waarbij alle mogelijke kandidaten continue vergeleken worden met de uit te voeren shipments. Het algoritme kent dan het juiste voertuig toe aan de transportopdracht en zal deze keuze ook opvolgen. eConnect zorgt ervoor dat ook deze opdrachten, zonder menselijke tussenkomst, over de nodige informatie beschikken, zodat u kan anticiperen op potentiële problemen tijdens de uitvoering.

Hoe beter u al uw opdrachten kan analyseren, hoe efficiënter uw uw toekomstige opdrachten kan inplannen!

eConnect Samenwerking en Monitoring in de logistieke keten

eConnect maakt het mogelijk op een gestandaardiseerde manier informatie in real-time uit te wisselen tussen alle partners in de logistieke keten.