Skip to main content

Met ondersteuning van EuroTracs

NDQ Logistics ook na de Brexit goed op weg

NDQ specialiseerde zich van meet af aan op vrachten van en naar Engeland en Ierland. Enerzijds worden in heel Europa ladingen opgehaald en naar het cross-docking magazijn van NDQ in Zeebrugge gebracht om daar, naargelang de bestemming, herverdeeld te worden op opleggers die richting Groot-Brittannië gaan. Anderzijds gebeurt  ook het omgekeerde: er worden vrachten opgehaald in Engeland en Ierland en die komen per boot toe in Zeebrugge, waar ze door NDQ worden herverdeeld en naar hun Europese bestemming vertrekken. Voor de transporten beschikt NDQ over 600 opleggers en werkt samen met een aantal dedicated onderaannemers. NDQ bouwde een hypermodern drive-in cross-docking magazijn met een oppervlakte van 12.000 m, naast een nieuwe onderhoudswerkplaats voor de opleggers.

GEPERSONALISEERD TMS PROGRAMMA

“Bij het zoeken naar een IT-partner kwamen we bij EuroTracs terecht en dat hebben we ons niet beklaagd”, legt Nicolas Dehaemers uit. “Er werd vertrokken van een basis TMS programma dat evenwel volledig werd aangepast en doorontwikkeld voor onze specifi eke activiteiten, zoals shortsea shipping en de planning van de ladingen. Om de Brexit op te vangen werd dit programma uitgebreid met douane, in- en uitvoer en de extra administratieve rompslomp die de Brexit meebrengt zoals het doorgeven van de gewichten, de waarde van de goederen en nog veel meer extra data. Dankzij EuroTracs kunnen we dat als het ware met één knopdruk afhandelen. Bovendien kan de klant via ons klantenportaal de status van de lading op elk moment volgen. Dankzij die ver doorgedreven automatisering kunnen we ook zonder een ongetwijfeld duur buitenlands fi liaal. Alles kan bij ons intern verwerkt worden en het is ons streefdoel om de klant van alle zorgen omtrent zijn lading te bevrijden.” “De fl exibiliteit van EuroTracs is hun voornaamste troef”, gaat Nicolas Dehaemers verder. “Ze denken op alle niveaus mee met de klant en zorgen voor pasklare oplossingen. Vanuit het innovatieve TMS hebben zij systemen gebouwd waarmee de facturen automatisch worden geproduceerd en dan worden ingeboekt in het boekhoudprogramma waarmee zij verbindingen hebben gemaakt. Dat stelt ons in staat om de hele boekhouding en facturatie met twee mensen af te werken. Ze zijn ook bijzonder sterk in het leggen van verbindingen met andere IT-partners. Dankzij hun ondersteuning konden we in 2022 een groei van 25% realiseren.”

NDQ IN HET KORT

  • Opgericht in 2004 door Nicolas Dehaemers en Elke Quaegebeur
  • 600 opleggers
  • 12.000 m cross-dock
  • 3 terminaltrekkers
  • EuroTracs Products: eTrans en eMobile