eConnect Control Tower en Order Sharing
“eConnect filtert realtime statusinformatie uit verschillende telematicasystemen en brengt die ordergerelateerd bij elkaar op één platform”, zeggen Jan Ledeboer (links) en Walter Drossaert.

Walter Drossaert - Managing Director Vedrova N.V.

Verdrova en eConnect verbinden verlader, vervoerder en charter.

Om vervoerders en verladers eenvoudig en betaalbaar order-en statusinformatie met elkaar te laten uitwisselen introduceerde EuroTracs een jaar gelden het eConnect platform. Het blijk een schot in de roos, vooral voor transporteurs en verladers die werken met meerdere onderaannemers.

Om vervoerders en verladers eenvoudig en betaalbaar order-en statusinformatie met elkaar te laten uitwisselen introduceerde EuroTracs een jaar gelden het eConnect platform. Het blijk een schot in de roos, vooral voor transporteurs en verladers die werken met meerdere onderaannemers.

“Digitaal informatie uitwisselen met een verlader gaat vaak prima als er sprake is van een één-opéén situatie. Dan kunnen systemen rechtstreeks gekoppeld worden”, zegt Jan Ledeboer, sales manager Nederland bij EuroTracs. “maar als een transporteur samenwerkt met meerdere onderaannemers wordt het leveren van realtime statusinformatie al lastiger, zeker als er verschillende boordcomputers of trailervolgsystemen worden gebruikt.” Hij geeft aan dat als een onderaannemer een eigen boordcomputer heeft, het niet praktisch is de boordcomputerapp van de hoofdaannemer te gebruiken. “Dan moet de chauffeurs gegevens dubbel invoeren.” Om in zo’n situatie toch snel actuele order-en statusinformatie uit te kunnen wisselen met een opdrachtgever biedt de Belgische ict-aanbieder EuroTracs het cloudbased platform eConnect. Inmiddels maken er zo’n 50 bedrijven gebruik van, waaronder Vedrova, Nunner Logistics en A.T.O. Logistics. “De mogelijkheid om realtime zendinginformatie uit meerdere boordcomputersystemen te importeren is de reden waarom wij met eConnect zijn gaan werken”, vertelt Walter Drossaert, managing Director van Vedrova uit Herentals (B). Vedrova maakt duil uit van de transportgroep H&K en is gespecialiseerd in transport op Centraal- en Oost-Europa. Het wagenpark van de groep bestaat uit zo’n 226 trucks. “We willen graag weten waar al onze zendingen zijn en zochten al langer naar een centraal systeem voor tracking & tracing”, zegt Drossaert. “Zelf werken we met Trimble boordcomputers, maar bij onze onderaannemers worden meerdere boordcomputersystemen gebruikt. Het eConnect platform filtert de benodigde data uit die systemen, brengt ze bij elkaar op één platform en stuurt ze door naar de opdrachtgever”.

Boordcomputerlink

Om met eConnect te kunnen werken heeft Vedrova een koppeling gerealiseerd tussen het platform en het eigen TAS TMS. Ook het ERP-systeem van de opdrachtgever heeft een interface met eConnect. Dit ERP-systeem zet de orders klaar voor het platform, dat ze ophaalt en doorstuurt naar TAS. Drossaert: “Ons TMS aanvaardt de orders, maakt een dossier aan en geeft de order door aan de planning.” Zijn ze ingepland, dan stuurt TAS de geplande laad- en lostijden naar eConnect, dat deze tijden doorzet naar het ERP-systeem van de opdrachtgever. Vervolgens geeft Vedrova de uit te charteren orders per e-mail door aan haar onderaannemers en partners in de groep. “We werken allemaal met boordcomputers en inmiddels zijn die van Trimbel, Transics en Volvo gelinkt aan eConnect”, vertelt Drossaert. Binnenkort volgen ook de boordcomputersystemen van Eurosped, Mercedes en Scania. Via een interface met de server van de boorcomputerleverancier importeert eConnect positie- en statusinformatie over de zendingen voor Vedrova’s opdrachtgever. De dataregistratie op het platform begint bij de start van de rit. “In ons geval wordt per zending de gereden route en tijd vastgelegd”. Licht Drossaert toe. “Plus per stop de aankomsttijd, de begin- en eindtijd van het laden of lossen en de vertrektijd.” De opdrachtgever ziet overigens niet van wie de data precies afkomstig zijn. “Ze worden allemaal als informatie van Vedrova weergegeven”, aldus Drossaert. Net als de geplande laadtijd en ETA stuurt eConnect deze informatie door naar het ERP-systeem van de opdrachtgever. “Is de zending door de chauffeur op de boordcomputer afgemeld, dan sport eConnect automatisch met de dataregistratie”, zegt Drossaert.

Tijd Besparen

Drossaert vertelt dat informatie-uitwisseling via het platform zowel Vedrova als de opdrachtgever de nodige tijd bespaart. “Omdat de informatie op het platform inzichtelijk is, hoeven we niet meer te bellen over waar een zending is en wanneer de chauffeur denkt aan te komen.” Ook krijgt Vedrova een up-to-date inzicht in de prestaties van zowel de eigen wagens als die van onderaannemers. “Als alle boordcomputersystemen zijn aangesloten zijn KPI’s als op tijd geladen of gelost direct beschikbaar over alle zendingen”, zegt Drossaert. Naast boordcomputerdata importeert eConnect ook gegevens uit trailermanagementsystemen. “Zowel posities als data die sensoren registeren, zoals het temperatuurverloop en het openen en sluiten van de deuren”, vertelt Ledeboer. De dataregistratie start als de trailer vertrekt en stopt als hij op de plaats is waar de zending voor de betreffende opdrachtgever wordt gelost. Een andere service van eConnect is ETA-berekening op basis van de binnenkomende posities en volgende stops. “Het platform kan een alert geven als de verwachte aankomsttijd overschreden dreigt te worden”, aldus Ledeboer. Ook kan eConnect de CO²-emissie berekenen voor FTLs en biedt het geofencing. Daarbij geeft het platform een alarmmelding als een truck of trailer een vooraf aangegeven route of gebied verlaat. Verder is het mogelijk documenten bij een order te uploaden. “De chauffeur kan onderweg foto’s maken van een schade of vrachtdocumenten scannen”, zegt Ledeboer. “eConnect haalt deze op via de boorcomputerlink of de chauffeur kan ze met zijn smartphone uploaden naar het platform. Daarna gaan ze als aanvullende orderinformatie door naar het ERP-systeem van de verlader.” “Een sterk punt van ons platform is dat we niet alleen order- maar ook realtime statusinformatie geautomatiseerd kunnen uitwisselen”, zegt Ledeboer. “En alle gegevens zijn ordergerelateerd zodat ze rechtstreeks in een backofficesysteem te verwerken zijn.” Hij geeft aan dat de eConnect uitgaat van de gegevens die beschikbaar zijn. “Wij koppelen met de systemen die de vervoerder en verlader in huis hebben. En als er geen systeem is, kan de gebruiker via zijn eigen account ook handmatig gegevens invoeren op het platform. Dit kan ook onderweg op een smartphone, want het platform is toegankelijk in elke mobiele browser.” Eurotracs wil met eConnect een laagdrempelig platform bieden. “De deelnemende partijen krijgen niet met hoge kosten te maken”, zegt Ledeboer. Eénmalig moet een interface worden ontwikkeld tussen het platform en het backofficesysteem van de vervoerder en verlader. Daarna hanteert Eurotracs een pay-per-use model. “Ons doel is dat verladers en vervoerders snel en gemakkelijk informatie kunnen uitwisselen”, zegt Ledeboer. “Bovendien kan de vervoerder op basis van de onafhankelijke dataregistratie van eConnect aantonen dat hij de gevraagde prestatie levert.”

Sandra Waenink

Belangrijke troeven van de Order Exchange Gateway

  • Delen van de order- en tripgegevens op een uniforme manier doorheen de keten;
  • Integratie mogelijkheden van en naar het platform: EDI, XML, …;
  • Integratie van alle mogelijke telematicaoplossingen voor de automatische toekenning van posities en statusberichten;
  • Gratis gebruik van een platform onafhankelijke tijdelijke applicatie voor het gemakkelijk inschakelen van de kleinere vervoerders;
  • U betaalt enkel wat u gebruikt;