eConnect Control Tower en Order Sharing

Steeds de juiste informatie communiceren zonder investering met de eConnect App

Maakt u gebruik van onderaannemers, met de eConnect App geven zij u ook real-time informatie, zodat u ook uw klanten up-to-date kan houden, en uw interne administratie kan automatiseren. 

De eConnect App samen met het eConnect platform stelt u in staat om de vervoerders van uw goederen in real-time positie en statusinformatie met u te laten delen.  Op deze manier weet u steeds waar u goederen zich bevinden, welke de ETA is op de verschillende locaties en op welk tijdstip men de goederen laadt of levert.

Deze App stelt u in staat:

  • Als verlader: om de transportbedrijven of onderaannemers die u inschakelt, en niet over een boordcomputer beschikking toch real-time info aangaande uw zendingen te communiceren;
  • Als transportbedrijf: indien u niet beschikt over een boordcomputer real-time info ter beschikking te stellen aan uw opdrachtgever, of indien u onderaannemers inschakelt die geen telematica oplossing hebben ook positie en statusinformatie met u te delen;
  • Als onderaannemer: om toch gedurende de uitvoering van een opdracht informatie aangaande de zendingen te delen met uw opdrachtgever, zoals posities, statussen, opmerkingen en documenten.

Om het even welke uw taak is.  De eConnect App is vandaag een must om één waarheid aan informatie doorheen de logistieke keten kenbaar te maken, en snel in te spelen op problemen die kunnen voorkomen.

Deze applicatie maakt het mogelijk om enkele de zendingen die u toebedeelt aan een partij te monitoren gedurende het tijdsbestek van de uitvoering.  Op die manier bent u als transportbedrijf of als onderaannemer ook zeker dat u informatie communiceert met uw opdrachtgever aangaande zijn opdrachten, en hij verder geen informatie aangaande uw werking te zien krijgt.

De juiste functionaliteiten voor opvolging van uw zendingen!

De eConnect App is geen boordcomputer die u naast orderbeheer ook oplossingen biedt voor rij- en rusttijden, workflows, eco informatie enz., maar biedt een oplossing die het mogelijk maakt alle informatie te communiceren betreffende een zending.  Dit vooral om gedetailleerde informatie in real-time ter beschikking te stellen gedurende de uitvoering van een transportopdracht..

Welke belangrijke functionaliteiten bieden wij aan:

  • Communiceren van een opdracht: u krijgt gedetailleerde informatie rond de opdracht via uw smartphone;
  • Posities: bij uitvoeren van de opdracht worden de posities van de zending steeds gecommuniceerd met het eConnect platform.  Op die manier kunnen alle partijen die betrokken zijn bij de zendingen (klant, verlader, transportbedrijf, vervoerder, …) steeds controleren waar de goederen zich bevinden;
  • Boodschappen: zowel de uitvoerder van de opdracht als de opdrachtgever kunnen informatie versturen van of naar de Logenios App zodat belangrijk info aangaande de opdracht in real-time worden gecommuniceerd;
  • Bijlagen: heeft u nood om documenten of beeldmateriaal aangaande de opdracht te verzenden, dan kan dit in real-time vanaf de thuisbasis, of vanuit de wagen.  Denken we maar aan foto’s rond schade, de CMR en andere informatie;
  • Statussen: op elke lokatie waar u een actie moet uitvoeren, kan u met één druk op de knop uw aankomst, begin en einde opdracht en vertrek melden;
  • ETA: u kan steeds in real-time de verwachte aankomsttijden melden;

eConnect Collaboration and Monitoring Platform

eConnect is the shipment collaboration and monitoring platform, enabling logistics optimization