eConnect: Automatische Voertuig Toekenning (AVA)

Automatische Voertuig Toekenning (AVA)

eConnect Order Execution Monitoring zorgt ervoor dat de betrokken partijen binnen de logistieke keten gealarmeerd worden bij problemen tijdens de uitvoering van transportopdrachten.

Hierbij worden steeds de betrokken voertuigen in real-time gemonitord. Binnen het eConnect platform kunnen de voertuigen éénvoudig toegekend worden aan de transportopdrachten die ze dienen uit te voeren.

Daar het eConnect platform voor veel bedrijven een belangrijke ‘management by exception‘ tool is, die zorgt voor betere sturing van de logistieke flows, en een leerplatform is om toekomstige logistieke bewegingen te optimaliseren, is het belangrijk dat alle vervoersopdrachten worden gemonitord. Dit vraagt dat voor iedere opdracht ook het uitvoerend voertuig gekend is.

Vandaag zorgt de nieuwe functionaliteit van eConnect ervoor dat voor transportopdrachten, waarbij geen voertuig gekoppeld is, ook monitoring mogelijk is.  Het platform maakt hiervoor gebruik van het AVA (Automatic Vehicle Assignment) alogrithme, waarbij alle mogelijke kandidaten continue vergeleken worden met de uit te voeren shipments. Het algoritme kent dan het juiste voertuig toe aan de transportopdracht en zal deze keuze ook opvolgen. eConnect zorgt ervoor dat ook deze opdrachten, zonder menselijke tussenkomst, over de nodige informatie beschikken, zodat u kan anticiperen op potentiële problemen tijdens de uitvoering.

Hoe beter u al uw opdrachten kan analyseren, hoe efficiënter uw uw toekomstige opdrachten kan inplannen!

Meer informatie…